Funn Finnsnes

Hver jobb vi utfører, og da mener vi hver eneste én, gjennomføres med den samme tilnærmingen. At ingen kunder er like, og ingen bransjer identiske.

Vi setter oss først og fremst grundig inn i kundenes utfordringer og behov – deretter finner eller utvikler vi teknologi som best kan løse disse. Med dette som bakteppe leverer vi smarte, innovative og kostnadseffektive IT tjenester for landets mangfoldige SMB-marked. En rekke lokale enheter fylt opp med fornøyde ansatte danner grunnmuren. Vårt mål om å anvende det beste av global teknologi og vårt fokus på å minimere vårt avtrykk, har definert arkitekturen oppå.Vi har erfart at utvikling skyter best fart der det er takhøyde. Det har gitt oss et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø hvor det er lov å være annerledes.

Gjennom tre hele tiår har vi bygget en robust nasjonal IT-leverandør langs vår langtrukne kyststripe – det skal vi fortsette med.

Kontakt

Ringveien 49
9300 Finnsnes
79 00 50 00
kundeservice@funn.no

Ansatte i Funn Finnsnes

Cato M. Olsen
Systemkonsulent
Eirik Alexander Sletten
Systemkonsulent
Hallgeir Torgersen
Prosjektleder