Funn Narvik

Hver jobb vi utfører, og da mener vi hver eneste én, gjennomføres med den samme tilnærmingen. At ingen kunder er like, og ingen bransjer identiske.

Vi setter oss først og fremst grundig inn i kundenes utfordringer og behov – deretter finner eller utvikler vi teknologi som best kan løse disse. Med dette som bakteppe leverer vi smarte, innovative og kostnadseffektive IT tjenester for landets mangfoldige SMB-marked. En rekke lokale enheter fylt opp med fornøyde ansatte danner grunnmuren. Vårt mål om å anvende det beste av global teknologi og vårt fokus på å minimere vårt avtrykk, har definert arkitekturen oppå.Vi har erfart at utvikling skyter best fart der det er takhøyde. Det har gitt oss et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø hvor det er lov å være annerledes.

Gjennom tre hele tiår har vi bygget en robust nasjonal IT-leverandør langs vår langtrukne kyststripe – det skal vi fortsette med.

Kontakt

Kongensgate 51
8514 Narvik
79 00 50 00
kundeservice@funn.no

Ansatte i Funn Narvik

Aleksander Boltås
Systemkonsulent
Andreas Eidissen
Systemkonsulent
Bjørn Erik Rønhaug
Siv. ing. / forretningsutvikler
Bjørn Sivertsen
Prosjektleder havbruk
Eirin Lillebo
Økonomikonsulent
Finn Haukebøe
Konseptansvarlig Datasenter
Fredrik Munkvold
Systemkonsulent
Hilde S. Myrland
Administrasjonssekretær
Janne Martinussen
Regnskapssjef
Joakim Blix Jaksland
Markedsansvarlig
Jon R. Jacobsen
Driftssjef
Julie Gjengstø Johansen
Kundeoppfølger
Katrine Raupp Hansen
Økonomikonsulent
Marcus Andre Jektvik Foshaug
Systemkonsulent
Ørjan Danielsen
Systemutvikler
Ørjan Torsteinsen
CEO
Øyvind Kristiansen
Prosjektleder
Per Granaune
Senior Systemutvikler
Richard Solvang
Systemkonsulent
Roger Garfjell
Senior Systemutvikler
Ronny Løkken
Systemkonsulent
Sondre Carlyle Åmo
Systemkonsulent
Stig-Roland Knutsen
Systemkonsulent
Svein Pedersen
Systemkonsulent
Torgeir Fagerjord
Senior Systemkonsulent
Torje Garnes
Supportkonsulent
Vidar Pande-Rolfsen
Systemkonsulent