Oppdretterne måler nå alger i sanntid

Sanntidsmålinger av de usynlige mikroalgene gir oppdretterne i Ofotfjorden og Astafjorden oversikt ved vårens algeoppblomstring.
Publisert 2. juni 2020 i Havbruk

Mikroalger ble virkelig satt på kartet i fjor på denne årstiden. Den årlige våroppblomstring er helt naturlig og svært viktig i havets økosystem, men kan skape utfordringer for fiskeoppdretterne da noen arter er svært giftige for laksen. Daglig leder Marius Arvesen i Kleiva Fiskefarm husker godt hvordan fjoråret var.

På kaia på Engenes, Andørja, er Ann-Kristin Fallmyr Jensen i Sea Eco akkurat kommet i land fra dagens tokt på Kleiva Fiskefarm sine lokaliteter i Astafjorden. Hun er prosjektleder og svært fornøyd med at dagens målinger med algedata er tilgjengeliggjort for oppdretterne allerede før hun har klappet til kai. «Dataene fra målingene går direkte opp i skyen fra Fluorproben slik at oppdretterne enkelt kan gå inn via et eget dashboard å se målingene i sanntid.» sier hun smilende.

Kleiva fiskefarm har gått sammen med Salaks, Ballangen sjøfarm og Gratanglaks i prosjektet og får nå ukentlig oppdatering på typer alger, fordeling i fjordsystemene og på hvilket dyp de er. De oppdretterne som er med på prosjektet har full oversikt over ikke bare sine egne lokaliteter, men hele fjordsystemet.

Fjorårets erfaring med massedød av fisk og manglende informasjon om utviklingen gjorde situasjonen i fjor ekstra vanskelig. Kleiva Fiskefarm og de andre oppdretterne bruker derfor dashbordet aktivt og er veldig fornøyd med at denne komplekse informasjonen er samlet og tilgjengeliggjort på en illustrativt og lettforståelig måte og kan brukes direkte som besluntingsgrunnlag om noe skulle skje.. 

«Vi er utrolig fornøyde med at overvåkningsprosjektet med ukentlige algemålinger er kommet godt i gang. Nok en gang viser det seg at vi må finne de gode løsninger selv, og at lokale kompetansebedrifter som FUNN og Sea Eco kan være innovative og finne slike løsninger for oss. Vi er også glade for at vi har fått Havforskningsinstituttet med på laget og er med å kvalitets-sikrer prosjektets målinger.»

Marius vil gjerne  at flere aktører skal ta i bruk dette verktøyet og være med på prosjektet slik at man får et større datagrunnlag og dermed mer kunnskap om spredningen ved en oppblomstring av farlige alger.
«Vi jobber nå systematisk med utfordringene som algene gir oss; og skulle gjerne sett at flere aktører ble med på laget. Sanntidsdata om mikroalgene gjør at vi vet mer om hva som skjer og vi kan være føre var og iverksette beredskapsløsninger. Når algene har kommet inn i merden er det som kjent for sent»

Telefoni

Fordeler med telefoni i Microsoft Teams

Samle all kommunikasjon på ett sted og samarbeid enklere og mer effektivt med telefoni i Microsoft Teams.

Telefoni

Ta kommunikasjonen til neste nivå med nye tillegg i Microsoft Teams

De siste månedene har skiftet til eksternt arbeid tvunget mange bransjer til å revurdere hvordan deres ansatte kommuniserer og samarbeider.

Tips & triks

Microsoft Family Safety – appen som beskytter det som betyr mest

Microsoft treffer innertier med nyttige funksjoner for familien som stedsdeling, spilletid, søkefiltre og ukentlige aktivitetsrapporter.