Sanntidsmålinger av de usynlige mikroalgene gir oppdretterne i Ofotfjorden og Astafjorden oversikt ved vårens algeoppblomstring.

Undervannskamera-spesialisten Imenco har inngått forhandleravtale i Nordland, Troms og Finnmark.