Vi befinner oss alle i en datakultur hvor forretningsavgjørelser bør være basert på fakta, ikke meninger. Vi trenger innsikt for å kunne ta riktige beslutninger.