Samle all kommunikasjon på ett sted og samarbeid enklere og mer effektivt med telefoni i Microsoft Teams.

De siste månedene har skiftet til eksternt arbeid tvunget mange bransjer til å revurdere hvordan deres ansatte kommuniserer og samarbeider.