FUNN HAVBRUK

Fornye Forenkle Forbedre

IoT miljømåling

Innsikt

Sikkerhetsradio

Optimalisert båndbredde

Tilvekstsenter

Havbruk.

Funn har en kunnskaps og faktabasert tilnærming til IT-anvendelse. De teknologiske trender vil også være drivende, men teknologien skal alltid understøtte biologien, teknologi-anvendelse fremfor kun teknologi.

Ambisjonen er klar, vi skal Fornye og Forenkle gjennom god kundeforståelse, understøttet med konkrete verdiforslag.  

For å kunne Fornye – Forenkle – Forbedre må man først standardisere. En slik standardisering må skje i hele kundens verdikjede, fra land til flåte og merd og tilbake igjen. Det vil innbefatte alt fra kommunikasjon til visuell presentasjon, hvor målet er å gi tilgang på forbedret beslutningsstøtte til operasjonelt og overordnet nivå.  

Standardiseringen vil i første omgang gjøres i form av validerte og strukturerte datasett, såkalt åpne API’er og først når disse danner tydelige mønstre har man tilrettelagt for en mulig Forenkling og evt. Forbedring.  

For kunden vil det bety fokus på anvendelse og merverdi fremfor bare de definerte tekniske spesifikasjoner. Leveranse og oppfølging i etterkant underbygges av egen kapasitet og nasjonale allianser, hvor Funn skal være eneste kundegrensesnitt for kunden.  

For Funn vil alltid helheten være viktig, og det er en viktig forutsetning at det tekniske samspillet er ivaretatt, selv om det er ulike leverandører involvert. 

Webinarer

Webinar

Radiokommunikasjon i 2020

Radio er ikke lenger kun tale, nå også en løsning for HMS og arbeidsordrer.

Se opptak

Webinar

Fra terskelverdi til prediksjon

Benytt dine data riktig og forutsi ditt neste trekk med Microsoft PowerBi.

Se opptak

Webinar

Trender & erfaringer med kontrollsenter

Se opptak

Nyheter

Havbruk

Oppdretterne måler nå alger i sanntid

Sanntidsmålinger av de usynlige mikroalgene gir oppdretterne i Ofotfjorden og Astafjorden oversikt ved vårens algeoppblomstring.

Havbruk

Imenco inngår avtale med FUNN

Undervannskamera-spesialisten Imenco har inngått forhandleravtale i Nordland, Troms og Finnmark.