Eidsfjord Sjøfarm

Et enklere liv på mærkanten

Sammendrag: 
Her bør det være 2-4 setninger som oppsummerer hele historien med tall og data som viser suksessen.

Om kunden:
Eidsfjord Sjøfarm AS er havbruksselskapet i Holmøy-konsernet. Selskapet har totalt 35 ansatte fordelt på lokaliteter i Nordland og Troms og Administrasjonen er på Sortland.

Siden starten i 1990 har selskapet vokst ved oppkjøp av konsesjoner, og har nå en årlig produksjon på om lag 18,500 tonn laks. De jobber hver dag for å ha en effektiv og bærekraftig produksjon, med fokus på fiskehelse og miljø, som gir et sluttprodukt av høy kvalitet. En viktig faktor her er våre ansatte, som har lang erfaring og kompetanse fra næringen. Dette blir også videreført til lærlinger internt. Eidsfjord Sjøfarm AS følger utviklingen i næringen, og har de siste årene investert i nye fôrflåter og arbeidsbåter, og har nylig innviet vår første fôringssentral på land.

Utfordringer: 
1-2 avsnitt som beskriver kundens utfordringer før de startet å benytte våre tjenester, samt de målene de ønsket å oppnå.

Hvordan vi har vært til hjelp:
1-2 avsnitt som beskriver hvordan vårt produkt eller tjeneste har bidratt til å løse deres utfordring eller problem.

Kundens resultater: 
1-2 avsnitt som beviser hvordan vårt produkt eller tjeneste påvirket selskapet og hjalp dem med å nå sine mål. Bruk data for å kvantifisere vårt bidrag.

Bilder og sitater: 
Be om et sitat fra kunden, hvor de forteller om sin positive opplevelse med prosessen, produktet/tjenesten og med deg som leverandør, samt ett eller flere bilder som støtter historien du forteller.