Om oss

Hver jobb vi utfører, og da mener vi hver eneste én, gjennomføres med den samme tilnærmingen. At ingen kunder er like, og ingen bransjer identiske.​

Vi setter oss først og fremst grundig inn i kundenes utfordringer og behov – deretter finner eller utvikler vi teknologi som best kan løse disse.

Med dette som bakteppe leverer vi smarte, innovative og kostnadseffektive IT tjenester for landets mangfoldige SMB-marked.​

En rekke lokale enheter fylt opp med fornøyde ansatte danner grunnmuren. Vårt mål om å anvende det beste av global teknologi og vårt fokus på å minimere vårt avtrykk, har definert arkitekturen oppå.​

Vi har erfart at utvikling skyter best fart der det er takhøyde. Det har gitt oss et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø hvor det er lov å være annerledes.​

Gjennom tre hele tiår har vi bygget en robust nasjonal IT-leverandør langs vår langtrukne kyststripe – det skal vi fortsette med.​

Fakta

Selskapet har i dag rundt 80 medarbeidere i Narvik, Bodø, Harstad, Sortland, Finnsnes, Bergen, Odda, Trondheim, Tromsø, Alta, Oslo og på Svalbard.

Konsernet omsetter for rundt 220 millioner kroner, og Funn er en av Nord-Norges største aktører innen sentraliserte datatjenester, systemsalg og systemutvikling, med kunder over hele landet.