Funn radio- og frekvensplanlegging

funn radio og frekvensplanlegging

Funn har solid erfaring og kompetanse med prosjektering av radiolinjer til oppdrettsanlegg. Vårt fokus er alltid å bygge løsninger som leverer optimal datakapasitet og videokvalitet over tid og under varierende forhold mellom land, flåter og merder.

Om bord på flåter finnes det gjerne flere sendere montert nær hverandre som skal dele på det samme frekvensområdet. Ofte oppleves varierende kvalitet på videostrømmene, eksempelvis som frysing av bilder fra enkelte merder. Denne ustabiliteten skyldes som regel interferens mellom sendere som deler frekvensområde/kanaler.

Funn kan drifte og supportere all kommunikasjon fra merd til kontrollrom. Det betyr at vi har inngående kunnskap om de ulike grensesnittene, og dermed også mulighet for å kartlegge, justere og gjennomføre nødvendige tiltak for best mulig kvalitet på datastrømmen i hele transmisjonskjeden.

antenner

Mer informasjon?

Ønsker dere et tilbud på optimalisering av eksisterende grensesnitt, eller mer informasjon om hvordan vi kan bistå gjennom hele leveransen, ta kontakt med Jostein Martinsen på tlf. 901 66 770 eller fyll ut og send inn skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg: