Privat sektor er en samlet betegnelse for den del av en blandingsøkonomi som ikke er under direkte kontroll av myndighetene og som drives med profitt for øye. Offentlig sektor skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet, samt produsere fellestjenester, i hovedsak finansiert via skatter og avgifter. Selv om private bedrifter tilsynelatende …

Privat & offentlig sektor Les mer »

Helsesektoren i Norge har et betydelig omfang. Sektoren er organisert i fire regionale helseforetak, som igjen styrer til sammen 41 sykehus. I tillegg kommer private aktører. 400 000 nordmenn har i dag privat helseforsikring. Norsk helsevesen er meget bra. Likevel er det også betydelige utfordringer knyttet til mest mulig effektiv bruk av ressurser og samhandling …

Helse Les mer »

Funn har stor fokus på havbruksnæringen. Vi bidrar med å forenkle, automatisere og skape trygge arbeidsplasser for en krevende og viktig bransje. En bransje som skaper store verdier for Norge. Automatisering av driftsoppgaverVåre kunder har lokaliteter over et stort geografisk område. Effektive og trygge måter å drifte disse lokalitetene er avgjørende for å kunne skape …

Havbruk Les mer »