Havbruk.

Funn har stor fokus på havbruksnæringen. Vi bidrar med å forenkle, automatisere og skape trygge arbeidsplasser for en krevende og viktig bransje. En bransje som skaper store verdier for Norge.

Automatisering av driftsoppgaver
Våre kunder har lokaliteter over et stort geografisk område. Effektive og trygge måter å drifte disse lokalitetene er avgjørende for å kunne skape lønnsomhet og trygge arbeidsfolk. Vi bygger løsninger innenfor sentralisert foring. Foring og styring av denne fra ett sentralt punkt. Fullt ut automatisert.

Sikkerhet i høysetet
Våre kunder har arbeidsfolk som jobber ute på havet under meget krevende forhold. Gode sikkerhetsløsninger for arbeidsfolkene er avgjørende. Vi bidrar med avanserte redningsvester med bl.a. GPS-sporing og vannsensorer. Sentralt driftssenter har til enhver tid oversikt over alle arbeidsfolk og hvor de befinner seg. Om uhellet skulle være ute, og noen faller i vannet, vil dette automatisk starte alarm og aktivere redning.

Reduserte kostnader
Våre kunders lønnsomhet er bl.a. knyttet til kostnad per kilo produsert laks. De er dermed meget opptatt av alle faktorer som kan bidra til å redusere kostnadene. Via automatisering av driftsoppgaver og sentralisert foring bidrar vi til å redusere kostnader. Våre spesialtilpassede kommunikasjonsløsninger for vanskelige geografiske forhold samt styringssystemer, gir kunden full oversikt og god kostnadskontroll.

Redusert risiko
Våre kunder er underlagt meget strenge miljøkrav. Videre er alt arbeid på havet forbundet med risiko. Vær og vind i alle årstider gjør arbeidsdagen krevende. Havbruksnæringen har meget strenge krav og høy ambisjoner innenfor Helse Miljø og Sikkerhet (HMS). Vi bidrar med tekniske løsninger som hindrer rømning av laks via avanserte overvåkningsløsninger av merder og lokaliteter. Både over og under vann. Overvåkningsløsninger er integrert i kundens eget ”dashbord” på driftssenter eller kontor. All relevant informasjon knyttet til drift og rapportering, i ett enkelt og oversiktelig bilde.

Gode kommunikasjonsløsninger
Våre kunder er lokalisert der hvor de finner verdens beste forhold forhold for å produsere sjømat. I fjorder rundt omkring på norskekysten. For å kunne drifte lokalitetene på en effektiv og trygg måte, trenger havbruksnæringen gode kommunikasjonsløsninger. Kommunikasjonsløsninger som gir stabil tilgang og effektive måter å samhandle mellom enheten – og omverdenen.

Vi bidrar med å levere kommunikasjonsløsninger spesielt tilpasset havbruksnæringen. Vi tar ansvaret for hele prosessen fra radioplanlegging og etablering av kommunikasjonsløsninger mellom de ulike lokalitetene. Vi leverer høyhastighets internettaksess på steder hvor dette ikke finnes fra før. Dette gir ikke bare en effektiv drift, men også attraktive arbeidsplasser for unge medarbeidere.

Bedre styringsinformasjon
Våre kunder har flere ulike systemer levert av ulike leverandører. Eksempelvis foring, sikkerhet/overvåkning, kvalitet og oppfølging. Dataene fra disse systemene er kritiske for effektiv drift. Samtidig opplever mange at det er komplisert å få en enkel oversikt over nøkkelinformasjon fra alle systemene – i ett bilde.

Vi bidrar med å gi våre kunder bedre styringsinformasjon. Sammen med kunden definerer vi nøkkelindikatorer (KPIer) for deres drift, og legger så til rette for ett eget ”dashbord” hvor all nøkkelinformasjon samles i ett bilde. Lett tilgjengelig, og som et meget viktig underlag for håndtering av avvik og rapportering.

Attraktive arbeidsplasser
Våre kunder er avhengig av å ha de beste folkene for å kunne levere verdens beste sjømat. Gode arbeidsfolk er en knapp faktor, uansett bransje. Vi bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser. Dette gjør vi bl.a. via gode sikkerhetsløsninger og gode kommunikasjonsløsninger. Kommunikasjonsløsningene åpner for videokonferanse og full tilgang til internett, uansett hvor du befinner deg.

Effektiv IKT-drift
Våre kunder er helt avhengig av teknologi og ulike styringssystemer. Videre er det avgjørende at de selv kan fokusere utelukkende på det å drifte og utvikle sin virksomhet. For å få ”det store bildet” til å fungere med automatiserte driftsoppgaver, sentralisert foring, overvåkningsløsninger og løsning for beslutningsstøtte – er man nødt til å ha full kontroll på all teknologi i bunnen. Vi bidrar med effektive IKT-driftsmodeller, spesielt tilpasset behov i havbruksnæringen. Vi tar ansvaret for at systemer og komponenter til enhver tid er operative, at data er tilgjengelig uansett tid og sted – og at data lagres sikkert.

Havbruk

Oppdretterne måler nå alger i sanntid

Sanntidsmålinger av de usynlige mikroalgene gir oppdretterne i Ofotfjorden og Astafjorden oversikt ved vårens algeoppblomstring.

Havbruk

Imenco inngår avtale med FUNN

Undervannskamera-spesialisten Imenco har inngått forhandleravtale i Nordland, Troms og Finnmark.