Privat & offentlig sektor.

Privat sektor er en samlet betegnelse for den del av en blandingsøkonomi som ikke er under direkte kontroll av myndighetene og som drives med profitt for øye. Offentlig sektor skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet, samt produsere fellestjenester, i hovedsak finansiert via skatter og avgifter.

Selv om private bedrifter tilsynelatende er mer avhengig av profitt for å overleve, har offentlig sektor så stor innvirkning på landets samlede verdiskapning at det stadig rettes oppmerksomhet mot dens forvaltning av ressursene. Det betyr at både privat og offentlig sektor er avhengige av gode samarbeidspartnere som tilbyr kostnadseffektive løsninger.

Funn leverer et bredt spekter av produkter og tjenester som bidrar til merverdi hos kundene. Vi gir forutsigbare IT-kostnader, enkle og fleksible løsninger samt lokal kontroll og fleksibilitet.

Forutsigbare IT-kostnader
For mange virksomheter er IT et kostnadssluk. I tillegg til at løsningene i alt for liten grad understøtter virksomheten som drives. Vi leverer løsninger som er tilpasset kundens behov. Både mht størrelse og tjenester. Vi gir kundene våre forutsigbare IT-kostnader.

Enkle og fleksible løsninger
Mange kunder har unødvendige kompliserte IT-løsninger. Løsninger som mangler en ”rød tråd” for å støtte det virksomheten driver med. I tillegg har man ofte dårlig sikring og tilgang på data. Vi leverer skybaserte løsninger som er raskt operative og meget fleksible. Løsninger som vokser i takt med ditt behov. Skytjenester gir deg fleksibilitet og muliggjør det å kunne jobbe fra uansett sted hvor du måtte befinne seg – via mobil, nettbrett eller via PC. Du kan samtidig være trygg på at alle dine data er sikret.

Lokal kontroll og fleksibilitet
Noen kunder ønsker å ha å full lokal kontroll over sine IT-løsninger. Ofte på bakgrunn av den ekstra fleksibiliteten det i noen tilfeller gir. Vi leverer og installerer effektive lokale IT-løsninger, gjerne tett knyttet til fleksbiliteten rundt skytjenester.