Våre segmenter

Funn er et av de største IT-selskapene i Nord-Norge, med mer enn 1 300 kunder. Basert på vår kompetanse leverer vi framtidsrettede og helstøpte løsninger med fokus på kost/nytte som gir gode brukeropplevelser og et bekymringsfritt forhold til IT. Kundene våre omfatter privat og offentlig sektor, kommuner, prosessindustri/havbruk og helseforetak.

Havbruk

Funn har stor fokus på havbruksnæringen. Vi bidrar med å forenkle, automatisere og skape trygge arbeidsplasser for en krevende og viktig bransje. En bransje som skaper store verdier for Norge.

Helse

Funn gjør en betydelig satsning innenfor samhandling mellom pasient og sykehus. Slik at pasienter og pårørende på en enkel og strukturert måte kan gi sine tilbakemeldinger til sykehus.

Privat & offentlig sektor

Selv om private bedrifter tilsynelatende er mer avhengig av profitt for å overleve, har offentlig sektor så stor innvirkning på landets samlede verdiskapning at det stadig rettes oppmerksomhet mot dens forvaltning av ressursene. Det betyr at både privat og offentlig sektor er avhengige av gode samarbeidspartnere som tilbyr kostnadseffektive løsninger.