Funn Skylar
Helse

Skylar Helse er basert på Extensor; en elektronisk pasientjournal-løsning som ivaretar alle aspekter ved pasientadministrasjon. Ideell for bruk i tverrfaglige klinikker, institutter, rehabiliteringsvirksomheter, bedriftshelsetjenester, institusjoner og mindre sykehus.

Med Skylar Helse får du mulighet til å nå programvare og data også fra hjemmekontor med 2-faktorautentisering for ekstra sikkerhet. I tillegg kan vi tilby e-post, Microsoft Office, online booking / timeregistrering, Skype for Business, og datautveksling med Norsk Helsenett.

Funksjoner:

 • Dra og slipp timer inn i planleggeren
 • Lag egne snarveier i journalsammendraget
 • Vis listeutvalg over pasienter / kunder / klienter etter behov
 • Eksporter regnskapsgrunnlaget til eksterne økonomisystemer
 • Sett egne kategorier i personalia
 • Maler i journal
 • Strukturert input i journal (statistikk/rapportering)
 • Eget øvelseprogram i journalen (over 500 øvelser)
 • Egen modul for anatomi
 • Egen modul for multimedia

Virksomhetsområder:

 • Allmennleger
 • Institutter og klinikker
 • Bedriftshelsetjenester
 • Tverrfaglige klinikker
 • Rehabilitering
 • Andre behandlere

Elektronisk pasientjournal, programvare og data i nettskyen

skylar helse

Mer informasjon? Fyll ut og send inn skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg: