Funn Skylar
Intranett

Skylar Intranett er SharePoint-basert, og bygger på Invo SPSolution. Dokumenthåndtering, prosjektoppfølging, CRM og Intranett er sømløst integrert i MS Office!

  • Integrasjon med Outlook: E-post og vedlegg kan lagres vha. “drag-and-drop” inn i dokumentbibliotek og prosjekt-rom.
  • Dokumenthåndtering: Forenklet søk med metadata-håndtering, filtrering, dokumenttyper, samt selskaps- og kontaktdatabase.
  • Prosjektstyring: Prosjektmaler, tilgang til en fast struktur med deltakere, oppgaver, kalender, dokumenter, e-post, tilgangsstyring. Dokumentmaler med fletting av informasjon fra prosjektet.
  • Kontakter: Selskaper og kontaktpersoner, med tilknyttede dokumenter, e-post, oppgaver, avtaler, og notater. Kan kombineres med ERP-system, slik at selskapsinformasjon alltid endres kun ett sted.
  • Intranett: Adgangsregulering, ferdige områder for ledelse/personal/velferd/avdelinger. Kunnskapsdatabase, diskusjonsforum, og blogg.
  • Office-integrasjon: Lagre direkte inn i Skylar Intranett med Outlook, Word, Excel og PowerPoint. E-post, vedlegg og dokumenter kan på en enkel måte lagres på riktig plass.
  • Felleskalender: Viser de ansattes tilgjengelighet, og kan også vise andre typer ressurser som f.eks. møterom.
  • Styre: Styreinformasjon kan gjøres tilgjengelig via en iPad-app.

Komplett intranett sømløst integrert i MS Office

Skylar Intranett Forside

Mer informasjon? Fyll ut og send inn skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg: