Funn Skylar
Kraftdata

Skylar Kraftdata er en skytjeneste som gir kraftbransjens ansatte tilgang til oppdatert- og historisk informasjon fra utvalgte kilder.

Tjenesten kjører i vårt datasenter innenfor Norges grenser, og kan tilpasses alle typer data basert på din virksomhets behov. For eksempel måledata fra vassdrag, kraftverk, værstasjoner el.l.

Vi har utviklet en smartphone-app som henter dataene og viser de i et intuitivt og brukervennlig grensesnitt. Dermed kan f.eks. montører eller maskinister forberede seg på de utfordringene som møter dem, før de drar ut på oppdrag. Eller ingeniører kan hente ut historisk informasjon som kan bidra til bedre planlegging av drift og vedlikeholds-oppgaver.

– Effektivisering av drift og vedlikehold for kraftbransjen

skylar kraftdata

Skylar Kraftdata er en skytjeneste som gir kraftbransjens ansatte tilgang til informasjon fra vassdrag/kraftverk/værstasjoner el.l. Disse dataene presenteres i en brukervennlig app/nettside.

Mer informasjon? Fyll ut og send inn skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg: