LØSNINGER FOR BESLUTNINGSSTØTTE

Vi leverer beslutningsstøtte-løsninger (“Business Intelligence”) innen flere områder.

Dataintegrasjoner kan gjøres vha. Microsoft SQL-verktøy iht. datavarehusprinsipper. Visualiseringsløsninger realiseres for eksempel med SQL Server Reporting Services, QlikView eller andre skreddersydde webløsninger.