LØSNINGER FOR PRODUKSJONSSTØTTE

Vi leverer produksjonsstøtteløsninger som kombinerer flere teknologier.

Eksempler er automatisk datafangst, kombinert med manuell datafangst med SharePoint/web som brukergrensesnitt. Data samles og struktureres  i Microsoft SQL datavarehus, som også inneholder forretningslogikk. Visualiseringsgrensesnitt kan her være QlikView, som knytter sammen og presenterer data fra ulike datakilder.