Lokal IT-drift og support

Vi har avdelingskontorer i Alta, Finnsnes, Harstad, Sortland, Narvik, Bodø, Oslo og på Svalbard, og kan ta totalansvar for hele IT-løsningen for din bedrift eller organisasjon; fra innkjøp til drift og 24/7 support.

FUNN NETTVERKSTEST

Vi anbefaler å teste nettverket i din virksomhets lokaler, som en del av vår leveranse av skytjenester. Og tilbyr å plassere ut en datamaskin i deres lokaler; en maskin som vil gjennomføre ulike tester for å avdekke evt. nettverksutfordringer før dere tar i bruk skytjenester.

FUNN DATASLETTING

100% sikker sletting av harddisker og backuptaper. Med et enormt magnetfelt fra en degausser sertifisert av bl.a. NSM og NATO. “Gradert” informasjon til og med “Hemmelig” kan slettes.

FUNN MØTEROM

Komplett møteromsløsning med 360-graders HD-kamera som følger den som snakker, HD-lyd, 96-tommers skjerm, m.m.

FUNN PCK (KASSELØSNING/POS)

Komplett kasseløsning for butikker, restauranter o.l. Inneholder PC, kvitterings- og etikettskriver, strekkodescanner, håndholdt kasse, og programvare som håndterer ordre, lager og faktura, samt innkjøp og webshop.

NETTVERK

Vi kan ta ansvar for både bredbåndslinjer og interne nettverk for din virksomhet. Enten du har behov for drift av innendørs nettverk, eller mer avansert drift av utendørs radiobasert nettverksutstyr.

PERIFERI

Drift av skrivere, skannere og andre perifere enheter. I nært samarbeid med leverandørene for optimal funksjonalitet.

KLIENTER

Proaktiv drift av PCer, nettbrett eller annet brukerutstyr. Vi sørger for at din virksomhets klienter fungerer slik de skal, og overvåker ressursbruk for å oppdage problemer før de oppstår.

SERVERE

Våre konsulenter tar seg av den daglige driften av servere i din virksomhets lokaler. Dette kan vi gjøre både ved fysisk oppmøte og fjerntilkobling. Alle servere tas inn i våre driftsrutiner ift. support, overvåkning, og sikkerhet.

GENERELT

En generell oversikt over hva vi kan bidra med når dere skal investere i nye servere eller annet IT-utstyr som skal plasseres i bedriftens lokaler, eller allerede har en IT-løsning som dere ønsker konsulentbistand til.