Funn Kundeservice 24/7

Vi legger vekt på at du skal få hjelp når du trenger det. Derfor har vi etablert døgnkontinuerlig support for våre kunder. I tillegg til at vi sørger for at IT-systemene fungerer optimalt til enhver tid, kan brukerne hos dere enkelt kontakte oss via Kundeservice når det er behov for hjelp.

For de fleste bedrifter er det svært kritisk dersom det oppstår driftsstans, enten det gjelder problemer med IT-utstyr, programvare eller integrasjoner. Funn Kundeservice mottar og behandler bestillinger, registrerer og løser feil, samt yter brukerstøtte. Vi bistår dere ved å gi løsningsforslag pr. e-post, i direkte dialog pr. telefon, eller via fjernstyring av brukerens PC. Vi håndterer også dialog med tredjepart ved behov, slik at dere slipper å ha oversikt over hvilken leverandør som bistår med hva.

Systemfeil utbedres uten ekstra kostnad for kunden. Arbeid med evt. andre feil vil være regulert i en IT-driftsavtale.

Eksempler på oppgaver som Funn Kundeservice kan bistå med:

Proaktiv drift (systemovervåking), der vi varsler om mulige problemer med utstyr hos dere, enten det er PCer, nettverksutstyr eller servere.
Problemløsning etter virusutbrudd o.l.
Oppdatering av lokalt utstyr.Gjenoppretting av data.
Konfigurasjon av PC’er, mobiltelefoner, nettbrett, servere og nettverksutstyr.
“Single Point of Contact”: Dere har kun ett kontaktpunkt å forholde dere til. Funn Kundeservice tar seg av koordinering med evt. andre leverandører.

Kontakt Funn Kundeservice:
Telefon: 79 00 50 00
E-post: kundeservice@funn.no

Kontaktskjema

No items found