Utvikling

Våre programmerere og designere utvikler nettsider, lager apper til mobil og nettbrett, og har lang erfaring fra utvikling av løsninger for systemintegrasjon, “Business Intelligence” og visualiseringsløsninger/analyse.

LØSNINGER FOR BESLUTNINGSSTØTTE

Vi leverer beslutningsstøtte-løsninger (“Business Intelligence”) innen flere områder. Dataintegrasjoner kan gjøres vha. Microsoft SQL-verktøy iht. datavarehusprinsipper. Visualiseringsløsninger realiseres for eksempel med SQL Server Reporting Services, QlikView eller andre skreddersydde webløsninger.

LØSNINGER FOR PRODUKSJONSSTØTTE

Vi leverer produksjonsstøtteløsninger som kombinerer flere teknologier. Eksempler er automatisk datafangst, kombinert med manuell datafangst med SharePoint/web som brukergrensesnitt. Data samles og struktureres i Microsoft SQL datavarehus, som også inneholder forretningslogikk. Visualiseringsgrensesnitt kan her være QlikView, som knytter sammen og presenterer data fra ulike datakilder.

APP-UTVIKLING

Innen mobile løsninger kan vi levere apper for ulike mobile enheter, smarttelefoner, nettbrett, o.l. Vi kan realisere løsninger for iOS, Android, og Windows Phone. Mobile løsninger kan være frittstående applikasjoner med integrert funksjonalitet, men også serverstøttede applikasjoner med utvidet funksjonalitet/integrasjoner.

WEBUTVIKLING OG -DESIGN

Vi leverer web- eller publiseringsløsninger av ulik art. Dette kan være små, mellomstore, eller komplekse løsninger med integrasjoner til øvrige fagsystemer. Vi bruker rammeverk som WordPress, Umbraco eller EPI-server, og leverer også skreddersydde løsninger, typisk basert på .NET og MVC. Våre erfarne og dyktige designere sørger for et funksjonelt og visuelt tiltalende grensesnitt, basert på fremtidsrettede teknologier.