Forretningsinnsikt

Hjem » Tjenester » Forretningsinnsikt

Offentlige og private virksomheter er i besittelse av store mengder data. Som med de riktige verktøyene kan utnyttes til å vise hva som skjer i øyeblikket. Slik at du kan ta trygge og informerte beslutninger raskt, dele innsikten internt på en enkel og elegant måte, og generere handlingsrettede prognoser.

Her er noen eksempler på hvordan våre tjenester for forretningsinnsikt kan benyttes:

  • Sammenstilling av værdata, data fra oksygensensorer i vannet, mengden fór som konsumeres, og kostnader. Data som kan sys sammen på en måte som gir løpende innsikt i hvorfor kostnadene har økt – for å ha muligheten til å gjennomføre målrettede og kunnskapsbaserte kostnadsreduserende tiltak raskt.
  • Sammenstilling av værdata, vassdragsdata, pådrag, løpende vedlikeholdskostnader, og markedspriser kan gi verdifull innsikt i hvorfor vedlikeholdskostnadene økte i spesifikke perioder. For å f.eks. øke treffsikkerheten i handlingsplaner for ulike årstider.
  • Sammenstilling av data for automatisk rapportering i ulike sammenhenger. F.eks. styrerapporter. I stedet for å lage manuelle og rutinepregede rapporter kan data samles og visualiseres på en elegant måte som alle forstår. Og som alle kan ha løpende tilgang til.

Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hva som er mulig å få til med de riktige verktøyene. Det å samle data på en plass er forholdsvis enkelt – den vanskelige oppgaven er å klare å komme på idéer til funksjonalitet du ikke visste at du trengte. Med kunstig intelligens og maskinlæring er det uante muligheter for automatisering. Også når det gjelder kunnskapsbaserte beslutningsprosesser. Men det er ikke nødvendigvis enkelt å skjønne hvordan man kan bruke den avanserte teknologien.

Det kan vi hjelpe din virksomhet med. Vi kan sette opp løsninger for innsyn på tvers av etablerte systemer og arbeidsflyter. Vi kan bidra til kundetilpasset elegant visualisering og analyse av data med Microsoft Power BI, gjennom bruk av verdens mest moderne skytjenester for forretningsinnsikt og kunstig intelligens i Microsoft Azure.

Ønsker du mer informasjon?

Fyll inn kontaktskjemaet eller send meg en e-post så hjelper jeg deg gjerne i gang.

Jack Markus Anthonsen

CISO i Funn

Send epost